Aardgasloze nieuwbouw in 2021 groeit naar 90,6%

Aardgasloze nieuwbouw in 2021 groeit naar 90,6%

  • 31 januari 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

In 2021 liep het percentage nieuwbouw zonder aardgasaansluiting in Nederland op tot 90,6% in de verzorgingsgebieden van netbeheerders Liander, Enexis Netbeheer en Stedin. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2020 (87%). De volgende stap in het verduurzamen van woningbouw, is het aardgasloos maken van bestaande woningen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen aardgasvrij zijn. Dat geldt voor zowel bestaande woningen (die op een alternatief zullen moeten overstappen) als voor nieuwbouwwoningen (die zonder aardgasaansluiting worden opgeleverd). Sinds 1 juli 2018 worden nieuwbouwprojecten in principe niet meer op aardgas aangesloten. Inmiddels is in Nederland 90,6% van de nieuwbouwwoningen aardgasloos opgeleverd. 

Ook het aantal aanvragen om bestaande woningen van het aardgas te halen neemt toe. Huishoudens stappen bijvoorbeeld over naar all-electric als duurzaam alternatief. Andere opties zijn een aansluiting op een warmtenet of  via warmtenetten, maar ook via all-electric, duurzaam gas of een hybride route met (duurzaam) gas. 

Grote uitdagingen, samenwerking essentieel
Elke gemeente heeft voor het einde van 2021 een Transitievisie Warmte moeten vaststellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk tot aan 2050: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld? Voor wijken of buurten die al vóór 2030 gepland staan, maken gemeenten ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend. 

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moeten voor 2030 bijna 3.000 huizen per week verduurzaamd worden. Dit is een enorme opgave, zeker ook door het chronisch tekort aan technisch personeel. Het is dan ook belangrijk dat netbeheerders, gemeenten, projectontwikkelaars etc. goed samenwerken en frequent overleggen. Het vroegtijdig inzicht geven in plannen voor gewenste locaties en de gewenste planning is essentieel om een kettingreactie aan knelpunten te voorkomen. Door in een vroeg stadium samen na te denken over locatie, planning en het ontwerp van de energievoorziening en -infrastructuur voor nieuwe wijken kunnen de netbeheerders bepalen of het elektriciteitsnet tijdig kan worden uitgebreid of verzwaard. 

Bijna 100%
Waarom worden niet alle nieuwbouwwoningen al standaard zonder aardgasaansluiting opgeleverd? Ten eerste omdat nieuwbouwprojecten waarvoor vóór 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd nog wel op het gasnet worden aangesloten, want eenmaal aangevraagd, is de vergunning onbeperkt geldig. Daarnaast hebben gemeenten nog steeds de mogelijkheid een ontheffing te verlenen voor nieuwbouwprojecten van ná 1 juli 2018, bijvoorbeeld wanneer andere oplossingen dan aardgas technisch onmogelijk zijn. 

Zonder kosten
De netbeheerders zien het als hun maatschappelijke taak om te helpen bij het uitfaseren van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties die vóór 1 juli 2018 aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, krijgen de mogelijkheid om daar zonder kosten van af te zien. Daarnaast denken de netbeheerder vrijblijvend mee over de mogelijkheden om een nieuwbouwproject toch zonder aardgas te realiseren. Het is een gemiste kans én niet duurzaam om nu nog nieuwbouwwoningen op aardgas aan te sluiten en ze voor 2050 weer om te bouwen naar een andere warmtevoorziening.  Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht