€ 300 miljoen investeren om groei groen gas mogelijk te maken

€ 300 miljoen investeren om groei groen gas mogelijk te maken

  • 23 april 2018
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Netbeheerders hebben berekend dat tot 2030 een investering van € 300 miljoen nodig is om het gasnet geschikt te maken voor de toename van groen gas. Groen gas is één van de energiebronnen die een plek zullen krijgen in het toekomstige energiesysteem, bijvoorbeeld voor hybride warmtevoorzieningen, het verduurzamen van industriële processen, verwarming van oudere gebouwen, transport en mobiliteit.

Uit het vandaag gepresenteerde rapport Green Liaisons van TKI Nieuw Gas, KVGN en Groen Gas NL blijkt dat Nederland 2,6 miljard m3 groen gas kan produceren in 2030 (goed voor 4-5 megaton CO₂-reductie) en ongeveer 11 miljard m3 in 2050. Dat is fors meer dan de ruim 100 miljoen m3 die de netbeheerders in 2017 transporteerden. 

Aanpassingen gasnet

De huidige netstructuur is nog niet klaar voor een flinke toename van groen gas. De gasnetstructuur is ontworpen voor het verspreiden van gas van een centrale, flexibele bron naar eindgebruikers. Er zijn aanpassingen nodig om decentraal gas te ontsluiten. Met name de beperkte invoedmogelijkheden door de lage gasvraag in de zomermaanden zorgt voor een toenemend risico op invoedbeperkingen. Invoedbeperkingen ontstaan wanneer binnen het netgebied op het regionale net de productie de vraag naar gas overschrijdt. Daarvoor bestaan drie typen oplossingen: 

  • Aansluiten groen gas-producent op hoger netvlak (bv. RTL-net van GTS) 
  • Invoeding afstemmen op de afname 
  • Netaanpassingen

Welke (combinatie van) oplossingen het beste passen, hangt af van de netconfiguratie en de mate van invoedbeperkingen.

Investeringsprikkel via regulering

De netbeheerders schatten dat een investering van € 300 miljoen in netaanpassingen nodig is om in 2030 3 miljard m3 groen gas aan te kunnen. Zij zijn bereid die investering te doen en vinden deze maatschappelijk verantwoord. Een voorwaarde is wel dat de regulering wordt aangepast, zodat individuele netbeheerders hun investeringen kunnen terugverdienen. Op dit moment krijgen individuele RNB’s slechts gedeeltelijke dekking voor de gemaakte kosten. Daardoor bestaat er geen prikkel om aanvullende investeringen te doen om invoeding mogelijk te maken. De kosten moeten daarom in de toegestane inkomsten van netbeheerders worden opgenomen. 

Uitgangspunten voor invoeding groen gas

Netbeheerders hanteren de volgende uitgangspunten om te zorgen voor voldoende invoedruimte voor groen gas:

  1. De netbeheerder biedt de invoeder een aansluitpunt aan op het dichtstbijzijnde punt van het gasnet met een voor die aansluiting geschikte druk en voldoende transportcapaciteit. 
  2. In geval van een (verwachte) structurele invoedbeperking nemen netbeheerders netmaatregelen om de invoedruimte te vergroten, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen en de doelmatigheid van de investering. 
  3. In afwijking van punt 1, kan de netbeheerder een aansluiting op het dichtstbijzijnde punt van een hoger netvlak opleggen indien de totale kosten voor een aansluiting, plus de te nemen maatregelen om de invoedruimte te vergroten, hoger zijn dan de kosten van een aansluiting op het hoger netvlak. 
  4. Wanneer door veranderend gasverbruik in een lokaal net invoeding wordt gehinderd door het ontstaan van een structurele invoedbeperking, realiseren de netbeheerders de meest doelmatige maatregel om deze invoedbeperking weg te nemen. 

 

Meer informatie

Adviesrapport 'Creëren voldoende invoedruimte voor groen gas' (Netbeheer Nederland)

Rapport Green Liaisons


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht