MissIE en visie

Elektriciteitsmasten in weiland

Zonder energie beweegt niets. Daarom staat Netbeheer Nederland namens alle energienetbeheerders voor een energiesysteem dat voor iedereen toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar is en dat de transitie naar een duurzame energievoorziening mogelijk maakt. 

Een toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar energienet is van grote waarde voor een vitale en duurzame samenleving en economie. Het houdt onze maatschappij draaiend en is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het brengt ons letterlijk en figuurlijk in beweging.

In 2050 moet onze samenleving CO2-neutraal zijn. Om dat te bereiken zullen steeds meer consumenten en lokale energiecoöperaties zelf energie opwekken uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Energie wordt meer en meer een gemeenschappelijk goed; van iedereen en door iedereen. Dat heeft gevolgen voor het energienet. 

In rap tempo maken netbeheerders het net dat traditioneel eenrichtingsverkeer was (van leverancier naar eindgebruiker), geschikt voor tweerichtingsverkeer. Bovendien zoeken netbeheerders naar slimme en efficiënte oplossingen om de pieken in vraag en aanbod op te vangen en te overbruggen. Zo faciliteren netbeheerders nieuwe en bestaande markten.  

Vanuit het maatschappelijke belang voert Netbeheer Nederland, als branchevereniging van alle netbeheerders, in Nederland en in Europa de dialoog met overheden, marktpartijen en maatschappelijke partners over de rol van de netbeheerders in de energietransitie. We agenderen de issues die belangrijk zijn voor een succesvolle transitie en willen samen met alle betrokkenen werken aan wetgeving, spelregels en oplossingen die passen bij het energiesysteem van de toekomst.