MissIE en visie

Elektriciteitsmasten in weiland

 

Missie

Als gezamenlijke energienetbeheerders (verenigd in Netbeheer Nederland) staan we voor het beheer van het huidige energienetwerk én voor het (mede)ontwerpen, het bouwen en het beheer van het integraal energiesysteem van de toekomst, waarbij niet alleen vitale infrastructuur maar ook energiedata een deel zijn van dat systeem. We behartigen daarin het publieke belang waarbij de systeemgebruikers (klanten en markten) en (het goed functioneren van) de energiemarkt centraal staan. Al onze activiteiten voeren we uit vanuit het publieke belang van een goed werkend - dat wil zeggen betrouwbaar, betaalbaar, veilig en toegankelijk - integraal energiesysteem.

Visie

De energienetbeheerders zijn medeontwerpers, bouwers en beheerders van het energiesysteem van de toekomst als ruggengraat van een duurzame samenleving. Dit toekomstig integraal energiesysteem (infrastructuur én data) definieert onze opgave. De rol van de netbeheerders groeit door deze opgave van een beherende rol (reactief) naar een meer richtinggevende, ontwerpende en faciliterende rol (proactief). We staan voor het realiseren van een duurzaam, voor iedereen toegankelijk, betaalbaar, betrouwbaar & veilig (leveringszeker) integraal energiesysteem van de toekomst. Het medeontwerpen, bouwen en beheer van de daartoe noodzakelijke energie-infrastructuur (voor diverse energiedragers) en de vrije uitwisseling van energiedata zijn vitale functies van het duurzame energiesysteem van de toekomst. De energie-infrastructuur is randvoorwaardelijk voor de realisatie van de duurzame energieambities en klimaatdoelstellingen van de samenleving.