Keuringen onbemande objecten

Titel

Veilig objecten aansluiten in de openbare ruimte

 

Het is belangrijk dat elektrische apparatuur in de openbare ruimte veilig is. Daarom stellen de netbeheerders bepaalde eisen aan apparaten en installaties die worden aangesloten op het publieke elektriciteitsnet. Dit geldt voor objecten met een bovengrondse kleinverbruik aansluiting, zoals parkeerautomaten, openbare verlichting en laadpalen. 

Voordat dit soort objecten in het publieke domein geplaatst mogen worden, worden deze daarom gekeurd. Zo weet iedereen zeker dat objecten in de openbare ruimte voldoen aan de veiligheidsstandaard en optimaal functioneren. Klik hier om te zien welke objecten die op dit moment goedgekeurd zijn.

Aanmelden keuring
Meld je object eenvoudig aan voor keuring door de netbeheerder door een email te sturen aan info@netbeheerderskeuringen.nl.

Aansluitspecificaties voor elke objectgroep

Voor elke objectgroep is een document met specificaties en eisen opgesteld, deze zijn onderaan deze pagina terug te vinden. Deze documenten vormen de basis waarmee de keuringsdienst het netbeheerdersgedeelte van nieuwe modellen objecten keurt voor toelating tot het elektriciteitsnet. De keuringsdienst wordt gecoördineerd vanuit Netbeheer Nederland en de keuring wordt uitgevoerd door experts van de samenwerkende netbeheerders bij Stichting ElaadNL in Arnhem. De eisen zijn zodanig opgesteld, dat een veilige en betrouwbare aansluiting op het openbare elektriciteitsnet gewaarborgd blijft.

De ontwikkeling van deze specificaties is een belangrijke stap naar verdere standaardisatie van de techniek in objecten. De documenten zijn met name bedoeld voor producenten van deze objecten. Het voordeel voor objectproducenten en partijen die objecten in de markt zetten, is dat het netbeheerdersgedeelte van een object slechts één keer gekeurd hoeft te worden en vervolgens gebruikt kan worden door heel Nederland in alle verzorgingsgebieden van de verschillende netbeheerders.

 

Objecten zonder een netbeheerdersmeter, waaronder openbare verlichting

Voor het aansluiten van lichtmasten en andere onbemeten objecten met een 1x6A of 1x10A aansluiting is een OVL aansluitmodule beschikbaar. Deze moet gebruikt worden bij het aansluiten van lichtmasten op het (hoofd)net van de netbeheerders en van onbemeten objecten. De maatvoering die noodzakelijk om de aansluitmodule te kunnen plaatsen is weergegeven in bovenstaande specificaties.

Objecten met een netbeheerdersmeter, waaronder verdeelkasten
Een belangrijke voorwaarde voor deze objectgroep is dat er een slimme meter in de objecten geplaatst wordt. Deze slimme meter maakt het mogelijk dat meetdata op afstand uitgelezen en uitgewisseld kan worden. Ter onderbouwing van deze connectiviteit vragen we in de actuele Aansluitspecificaties een connectiviteitstest uit te voeren, waarbij er een maximale demping voor de behuizing is gesteld. De Aansluitspecificaties zijn tevens geschikt voor zwaardere aansluitingen, tot aan 3x80A. Dit vormt de basis voor sneller laden, dat past in de trend van nieuwe elektrische auto’s die op de markt komen. De publicaties zijn breder toepasbaar dan alleen op laadpalen. Ze zijn ook geschikt voor andere laadobjecten zoals laadlantaarns.

Laadobjecten worden sinds 2018 gekeurd op basis van de Aansluitspecificaties. Vanaf 1 april 2023 dienen alle nieuw te plaatsen laadobjecten minimaal te voldoen aan de vernieuwde Aansluitspecificaties, versie 3.0.

Documenten