SER Energieakkoord

Het SER Energieakkoord dat op 6 september 2013 is getekend, is een erg belangrijke stap in de goede richting, vindt Netbeheer Nederland. Voor het eerst ligt er nu een door de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gedragen plan om tot concrete maatregelen te komen om de energietransitie te faciliteren en tegelijkertijd duurzame groei van de Nederlandse economie te stimuleren.

Netbeheer Nederland is als een van de mede-onderhandelaars aan het SER-Energieakkoord tevreden dat de belangrijkste actoren in de energiesector gezamenlijk tot een plan op hoofdlijnen zijn gekomen. Dit plan heeft een aantal duidelijke contouren waar we de komende jaren als Nederland met de energievoorziening en de energietransitie op willen inzetten. Elk jaar investeren de energienetbeheerders gezamenlijk rond de 2 miljard euro in het toekomstbestendig houden van de Nederlandse energienetten. Nu er een breed gedragen akkoord ligt waarin enkele duidelijke keuzes worden gemaakt, betekent dat meer houvast voor onze investeringsbeslissingen, waarmee deze gerichter gedaan kunnen worden. Wat Netbeheer Nederland betreft had het Energieakkoord nog wel wat verder mogen gaan, ook qua horizon, maar gegeven de situatie ligt er nu een goede basis voor de komende 10 jaar.

Netbeheer Nederland heeft in de onderhandelingen over het Energieakkoord steeds gewezen op het belang van de ketenbenadering en het energiesysteem als geheel. Bij energievoorziening gaat het om lange termijn en kapitaal intensieve investeringen. De energienetten vormen een centrale schakel tussen de energieopwekking en het energieverbruik. Concreet gaat het om:

  • Er dient een goede balans tussen duurzame energie en back-up voorziening in de vorm van energiecentrales te zijn, omwille van de netstabiliteit en de voorzieningszekerheid.
  • Gelet op de grote investeringen in de energienetten is lange termijn investeringszekerheid daarbij van groot belang om de transitie in de energievoorziening te faciliteren en toekomstige investeringen zo goed mogelijk te kunnen richten.
  • Naast adequate voorzieningen bij de elektriciteitsproductie dient daarbij ook uitdrukkelijk te worden gekeken naar de mogelijkheden van gas als transitiebrandstof en als alternatief via power-to-gas voor opslag en transport van elektriciteit.
  • Netbeheerders kunnen een bijdrage leveren aan energiebesparing en energie efficiĆ«ntie in de gebouwde omgeving. Met hun kennis over verbruik op geaggregeerd niveau kunnen netbeheerders gemeenten adviseren waar maatregelen het meest effectief kunnen zijn en via de slimme meter en samenwerking met energieleveranciers kan de klant een beter inzicht in zijn gebruik en in besparingsmogelijkheden worden gegeven. 

Klik hier voor het SER Nationaal Energieakkoord.