Klimaatakkoord

Eind februari 2018 zijn de besprekingen voor een nieuw Klimaatakkoord gestart. In het Klimaatakkoord, maken overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties afspraken om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Ook netbeheerders leveren hun bijdrage aan het Klimaatakkoord.

Het Klimaatakkoord wordt voorbereid aan vijf sectortafels:

  • Gebouwde omgeving
  • Mobiliteit
  • Industrie
  • Elektriciteit
  • Landbouw & landgebruik

Netbeheer Nederland zit aan tafel bij Gebouwde omgeving en Elektriciteit. We stellen ons constructief op: ons uitgangspunt is dat we de afspraken die worden gemaakt kunnen en willen faciliteren met passende infrastructuur. Daarbij vinden we het wel belangrijk dat aan elke tafel voldoende aandacht is voor de consequenties van keuzes voor de infrastructuur en de realiseerbaarheid. Vanuit onze kennis en expertise kunnen we daarover adviseren.