Klimaatakkoord

Op 10 juli 2018 zijn de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het Klimaatakkoord maken overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties afspraken om de CO₂-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Ook netbeheerders leveren hun bijdrage aan het Klimaatakkoord. In het najaar worden de hoofdlijnen van het klimaatakkoord verder uitgewerkt.

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zijn voorbereid aan vijf sectortafels:

  • Gebouwde omgeving
  • Mobiliteit
  • Industrie
  • Elektriciteit
  • Landbouw & landgebruik

Netbeheer Nederland zat aan tafel bij Gebouwde omgeving en Elektriciteit.

Het uitgangspunt van netbeheerders is dat we de afspraken die worden gemaakt kunnen en willen faciliteren met passende infrastructuur. Daarbij vinden we het wel belangrijk dat elke tafel voldoende aandacht heeft voor de consequenties van keuzes voor de infrastructuur en de realiseerbaarheid. Vanuit onze kennis en expertise adviseren we daarover.