Kleinschalige zon-installaties

Naast grote zonneparken op land, vormt ook de kleinschalige toepassing van zonnepanelen inmiddels een factor van betekenis in de energievoorziening. De komende jaren zal dit nog verder groeien. Dit brengt voor het energiesysteem specifieke uitdagingen met zich mee. Niet zozeer het volume vormt een probleem, maar de plotselinge pieken die ontstaan door weersomstandigheden. Wat dat betekent en wat gebruikers en installateurs daar zelf aan kunnen doen, is te vinden op deze pagina.

Belangrijk: aanmelden zonnepanelen op energieleveren.nl

Nu steeds meer mensen zonnepanelen op hun dak plaatsen, wordt op zonnige dagen op veel plekken overtollige (zonne-)energie ingevoed op het net. Daar is het energienet eigenlijk niet op berekend. Hoe meer informatie er beschikbaar is over waar en hoeveel zonnepanelen er op daken liggen, hoe beter de netbeheerders ervoor kunnen zorgen dat het energienet stabiel en betrouwbaar blijft. Particulieren en MKB-bedrijven die energie gaan leveren aan het net, zijn daarom verplicht hun installatie aan te melden op www.energieleveren.nlDaarbij moet ook het het merk en type omvormer worden ingevoerd. De eisen waaraan de installaties moeten voldoen zijn vastgelegd in de Europese Netcode Requirements for Generators (RfG). Netbeheer Nederland hanteert een lijst met geverifieerde omvormers, die aan de eisen van de RfG voldoen. Deze lijst, die hier geraadpleegd kan worden, wordt regelmatig geactualiseerd.

 

Spanningsproblemen voorkomen

Nederland heeft een van de meest betrouwbare energienetten ter wereld. Dat net is inmiddels zo’n 100 jaar oud. Het is ooit gebouwd om vanuit grote centrales energie te leveren, verspreid over de dag. Energieopwek uit zonnepanelen stelt heel andere eisen aan het net. Zo kan op zonnige dagen een grote piek aan energie op het net komen, als alle zonnepanelen veel elektriciteit leveren, maar er weinig elektriciteit wordt gebruikt. Het net is daar niet op gebouwd. Ons energienet kan overtollige elektriciteit niet even ergens opslaan. Komt er in één keer veel energie het net op, dan kunnen spanningsproblemen ontstaan. Op zo’n moment kan het voorkomen dat een omvormer automatisch uitgaat en zonnepanelen tijdelijk geen elektriciteit kunnen leveren.

De netbeheerders doen hun uiterste best om spanningsproblemen te voorkomen. Ze breiden het net uit en maken gebruik van slimme oplossingen om het energienet efficiënter te benutten. Ook installateurs en consumenten kunnen zelf stappen zetten om problemen met de teruglevering door zonnepanelen te voorkomen. Lees hier de tips&tricks voor consumenten en voor installateurs.

 

Aanvullen eerdere registratie


De registratieplicht voor omvormers geldt formeel al vanaf 27 april 2019, maar kan pas sinds eind mei 2020 worden ingevuld op energieleveren.nl. Heeft u tussen 27 april 2019 en 26 mei 2020 een opwekinstallatie geregistreerd? Ga dan naar energieleveren.nl om de bestaande registratie te wijzigen door merk/type van de omvormer aan te vullen.

 

Lijst omvormers


De lijst van omvormers RfG type A waarvan voor Nederland is aangetoond dat wordt voldaan aan de vereisten uit de RfG is niet per definitie uitputtend. Omvormers type A kunnen op de lijst worden geplaatst na het succesvol afleggen van een toets. Om voor deze toets in aanmerking te komen, kunt u een e-mail sturen naar rfg@netbeheernederland.nl.