Graafschade

Per jaar zijn er ruim 10.000 graafschades aan gasleidingen en elektriciteitskabels in Nederland. Het gevolg: mensen in de kou, zonder televisie, zonder internet, enzovoort. Alleen al de kosten om deze schades te repareren bedragen jaarlijks circa 50 miljoen Euro! Elk jaar zijn er ongevallen met gasleidingen als gevolg van graafschade.

Machinale graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse en bovengrondse netten (WIBON). Een goede voorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden is hierbij van essentieel belang en staat beschreven in de CROW 500. In de werkvoorbereidingsfase moet er vroegtijdig een graafmelding bij het kadaster worden gedaan. Via het kadaster ontvangt u dan (digitaal) tekeningen met de ligging van kabels en leidingen. Deze informatie moet worden gebruikt bij de graafwerkzaamheden. Tekeningen geven aan waar de leiding is gelegd. Na de aanleg kan de ligging echter zijn veranderd door grondzettingen, werkzaamheden aan andere kabels of leidingen, ophogingen, afgravingen, etc. Verder zijn kabels en leidingen in het verleden op verschillende manieren ingemeten en zijn analoge tekeningen omgezet naar digitale tekeningen. Voorafgaand aan de werkzaamheden (CROW 500-ontwerpfase) de feitelijke ligging van de aanwezige kabels en/of leidingen lokaliseren. Bij het graven met een machine moet met de hand worden voorgestoken. De voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden zijn beschreven in de CROW 500, richtlijn Zorgvuldig Groendroeren van initaitef- tot gebruikersfase. Voor handmatig graven is geen graafmelding vereist.

En als u dan toch schade veroorzaakt?

Als het een schade is aan gasleidingen of elektriciteitskabels dient u deze te melden via het nationaal storingsnummer 0800-9009. Verdere informatie is te vinden op de websites van het Kabel en Leiding Overleg en het Agentschap Telecom.

 

De netbeheerder zal dit kosteloos repareren onder de volgende voorwaarden (definitieve beoordeling per geval):

U als grondroerder heeft de schade meteen zelf gemeld via het algemene nummer 0800 9009.

De schade is alleen aan de buitenzijde van de gasleiding of kabel.

De energielevering aan onze klanten is niet onderbroken als gevolg van de veroorzaakte schade.

Er is geen gaslekkage ontstaan als gevolg van de veroorzaakte schade.

U heeft een geldige KLIC-registratie van de betreffende werkzaamheden. De tekeningen zijn op de graaflocatie aanwezig.

U heeft gegraven binnen het in de KLIC melding aangegeven graafgebied.

U kunt aantonen dat u de feitelijke ligging van de kabel of leiding in het graafgebied tevoren heeft vastgesteld door middel van proefsleuven.

U heeft zorgvuldig gegraven volgens publicatie 500 van het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, CROW.

Het graafwerk ligt nog open om de schade te kunnen herstellen.

 

De regeling kosteloze reparatie geldt niet bij beschadigingen van kabels voor kabels die een spanning voeren van 25 kV en meer.