Elektrisch vervoer

Elektrisch vervoer levert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van CO2 en fijnstof. Elektrisch vervoer is daarmee een belangrijk onderdeel voor duurzame mobiliteit in Nederland en van de energietransitie in het algemeen. De netbeheerders werken samen met leveranciers, gemeenten en marktpartijen om het elektrisch rijden in Nederland te faciliteren.

Een van de randvoorwaarden voor een succesvolle doorbraak van elektrisch rijden is de beschikbaarheid van voldoende (publieke) laadpunten en een bijbehorende netinfrastructuur. Toen de eerste elektrische auto's gingen rijden, hebben de netbeheerders via Stichting E-laad (nu ElaadNL) het initiatief genomen om samen met gemeenten en andere partners een basisinfrastructuur van 10.000 publieke laadpunten te realiseren.

Met dit initiatief konden netbeheerders ervaring opdoen met de effecten van (slim) laden op het elektriciteitsnet en voldoende schaalgrootte bereiken om de kosten van laadpunten te laten dalen. De kosten van laadpunten zijn inmiddels zover gedaald dat het voor marktpartijen interessant is geworden om - meestal in opdracht van gemeenten - publieke laadpunten te realiseren en te beheren.

 

Europese standaarden

Netbeheer Nederland vindt het belangrijk dat er op Europees niveau duidelijkheid is over de EV-infrastructuur, waaronder standaarden voor de oplaadstekker, de laadmethode en de laadprotocollen. Netbeheer Nederland levert hieraan een bijdrage door deelname aan diverse Europese standaardisatiegremia. 

 

Formule E-team 

Netbeheer Nederland is lid van het Formule E-team. In het Formule E-team stimuleren het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid elektrisch vervoer door samen te werken op het gebied van onder meer infrastructuur, accu's en beschikbaarheid.

 

Meer informatie

‚ÄčNederland elektrisch (Formule E-team)

ElaadNL