Decentrale opwek

Steeds meer energie wordt decentraal opgewekt met zonnepanelen en windmolens, en met WKK’s (warmtekrachtkoppeling) in industrie en tuinbouwkassen. Burgers en bedrijven gaan steeds bewuster om met hun energievoorziening. De eisen en wensen die aan het energienet worden gesteld veranderen daardoor ook.

Zonne-energie is inmiddels een factor van betekenis in de energievoorziening en zal de komende jaren verder groeien, samen met andere vormen van duurzame (decentrale) energieopwek. Om de toename van zon-PV te kunnen invoeden op het energienet, is aanpassing van het energiesysteem nodig. Niet zozeer het volume vormt een probleem, maar de plotselinge pieken die ontstaan door weersomstandigheden.

 

Netverzwaring, interconnectie en opslag

Op langere termijn zal er regelmatig veel meer aanbod zijn dan vraag. De toename van zonne-energie op grote schaal is mogelijk door:

  • Versterking van het energienet om decentraal vermogen aan te sluiten;
  • Versterking van het hoogspanningsnet en Europese interconnecties, zodat overschotten kunnen worden getransporteerd naar gebieden waar op dat moment de zon minder schijnt;
  • Sturing van vraag en aanbod van energie;
  • Opslag van elektriciteit, bijvoorbeeld via power-to-gas, elektrisch vervoer, accu’s etc.

Ook wordt met de toename van duurzame energie het belang van voldoende back-up in de vorm van conventionele energie of WKK’s groter.

De uitdaging is om dit tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren.

 

Zicht op decentrale energieproductie

De netbeheerders hebben een steeds zichtbaarder kennisfunctie bij de ontwikkeling van duurzame energie. De website www.energieleveren.nl is een gezamenlijk initiatief van alle netbeheerders om alle zonnepanelen en andere duurzame energie-opwek in kaart te brengen. Inmiddels zijn meer dan 100.000 kleinschalige productie-installaties geregistreerd via de website www.energieleveren.nl.