Betrouwbaarheid

De Nederlandse gas- en elektriciteitsnetten behoren tot de meest betrouwbare netten van Europa. Dat is goed voor de klant. Er zijn in Nederland relatief weinig storingen. In de afgelopen vijf jaar hadden klanten jaarlijks gemiddeld ‚Äč24 minuten geen stroom en 1 minuut en 40 seconden geen gas. In de meeste van ons omringende landen ligt het aantal storingsminuten twee tot drie keer zo hoog.

Hoge betrouwbaarheid door investeringen

Om de betrouwbaarheid van het Nederlandse energienet hoog te houden, investeren de netbeheerders jaarlijks rond de twee miljard euro in vervanging en uitbreiding van het net. Daarvoor hebben netbeheerders goed opgeleid personeel en gebruiken ze kwalitatief hoogwaardig materiaal. 

Toch is het niet mogelijk om storingen helemaal uit te sluiten. Onderbrekingen kunnen onder meer ontstaan door defecte onderdelen, een menselijke fout of doordat kabels en leidingen  bij graafwerkzaamheden kapot gaan. Ook voor onderhoud moet de energievoorziening soms tijdelijk worden afgesloten.

 

De klant centraal

Gas- en stroomonderbrekingen zijn vervelend voor de klant. Netbeheerders doen er daarom alles aan om storingen zo beperkt mogelijk te houden. Dit doen de netbeheerders door:

  • ICT-toepassingen om de kwaliteit van het ondergrondse net te monitoren (zoals storingsverklikkers);
  • de introductie van slimme toepassingen als een zichzelf herstellend net, dat een storing kan voorkomen of in zeer korte tijd terugbrengt tot een beperkt aantal gebouwen in plaats van een hele wijk;
  • overleg met betrokken partijen om het aantal graafschades aan het energienet te verminderen;
  • het waarborgen van de spanningskwaliteit door onderzoek en metingen naar spanningsdips.

 

Als er desondanks een storing is, kunnen klanten die melden bij het nationaal storingsnummer 0800-9009. Daar kunnen klanten ook informatie krijgen over de duur en de oorzaak van de onderbreking. Er is een compensatieregeling voor klanten voor storingen die langer dan 4 uur duren.

 

Balans tussen duurzame energie en back-up voorzieningen

Voorzieningszekerheid bestaat uit een adequaat energienet en een goede energiemix. Om de energievoorziening nu en in de toekomst betrouwbaar te houden, is het van belang dat er een goede balans blijft bestaan tussen duurzame energie en back-up voorzieningen in de vorm van energiecentrales. Dat is belangrijk voor de netstabiliteit en de leveringszekerheid. Een elektriciteitsnet moet namelijk altijd op gelijke spanning zijn en een gasnet op gelijke druk.

De energievraag in Nederland is hoog, ook als het niet waait en de zon niet schijnt. Daarom is voldoende back-up nodig. De oplossing hiervoor bestaat uit de klassieke energiecentrales, nog meer verbindingen in de Europese nationale netten (interconnectie) en technische oplossingen, zoals bijvoorbeeld opslag van elektriciteit en power-to-gas.