Storingen

Storingen

Het Nederlandse energienet behoort tot de meest betrouwbare ter wereld. Als u onverhoopt een keer te maken heeft met een gas- en/of stroomstoring of als u een gaslucht ruikt, bel dan het Nationaal Storingsnummer gas en stroom 0800 - 9009 (gratis). Actuele informatie over gas- en stroomstoringen vindt u hier.

Storingsnummer

Het Nationaal Storingsnummer gas en stroom 0800 - 9009 is 24 uur per dag bereikbaar. Uw melding komt direct bij uw lokale netbeheerder voor gas en/of stroom binnen. Deze neemt meteen maatregelen en verhelpt de storing zo snel mogelijk. U wordt op de hoogte gehouden over het oplossen van de storing.

Het Nationale Storingsnummer is alleen voor melding van storingen in de levering van gas en/of stroom tot en met de meter van uw woning. Als u twijfelt waar de storing precies vandaan komt, kunt u altijd bellen. Als er een storing is in de elektrische installatie in uw huis, zult u zelf een installateur moeten inschakelen om de storing te verhelpen. 
 

Compensatieregeling

Soms is een storing zo ingewikkeld, dat de onderbreking langer duurt. U hebt dan mogelijk recht op een vergoeding als compensatie voor het ongemak. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aansluiting die u heeft. De Energiekamer heeft de compensatieregeling vastgesteld. In deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen consumenten en kleinzakelijke klanten.                
               
Consumenten met een aansluiting t/m 3x25 ampère hebben recht op een bedrag van € 35 na een stroomstoring die meer dan vier uur heeft geduurd. Na elke vier uur dat de stroomuitval langer duurt, wordt dit bedrag met € 20 verhoogd. Bij een uitval van 15 uur wordt dus 35 + (2 x € 20) = € 75 uitbetaald. Voor zakelijke klanten gelden andere vergoedingen die afhankelijk zijn van de tijdsduur van de storing en van het spanningsniveau van het net waarin de storing zich voordoet. Bij een gasstoring geldt dezelfde compensatieregeling als bij een stroomstoring.

Bij langdurige stroom- of gasuitval hebben afnemers automatisch recht op een vergoeding van de netbeheerder. Het indienen van een verzoek is niet nodig. Als u in aanmerking komt voor een compensatievergoeding dan wordt de compensatievergoeding automatisch aan u uitbetaald of verrekend. U ontvangt hierover binnen 4 tot 6 weken na de storing schriftelijk bericht van uw netbeheerder. 

 

Betrouwbare energievoorziening

Het Nederlandse energienet behoort tot de meest betrouwbare ter wereld. In de afgelopen vijf jaar hadden klanten jaarlijks gemiddeld ‚Äč25 minuten geen stroom en 1 minuut en 38 seconden geen gas. Om de betrouwbaarheid van het Nederlandse energienet hoog te houden, investeren de netbeheerders jaarlijks rond de twee miljard euro in vervanging en uitbreiding van het net en in slimme ICT-toepassingen zoals storingssensoren, die helpen om de onderbrekingsduur te verkorten. 

 

Meer informatie

www.gasenstroomstoringen.nl

Filmpje 'Niemand wil gestoord worden'

Dossier Betrouwbare energievoorziening