Geschillencommissie

Geschillencommissie

Iedere consument en kleinzakelijke aangeslotene die een geschil met een netbeheerder heeft over de totstandkoming of uitvoering van een aansluit- en transportovereenkomst, kan dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Energie of de Geschillencommissie Energie Zakelijk. Uiteraard is de gang naar de rechter ook mogelijk.

De geschillencommissies opereren onafhankelijk, onpartijdig en laagdrempelig onder de Stichting Geschillencommissies in Den Haag. De kleinverbruiker hoeft zich niet te laten bijstaan door een advocaat, de procedure is eenvoudig. Wel is vereist dat de klager zijn klacht eerst aan de netbeheerder heeft voorgelegd en dat dit tijdig is gebeurd (in het algemeen binnen acht weken na het ontstaan ervan).