Agenda

Titel

30 mei 2018 - Bijeenkomst inzichten Overlegtafel Energievoorziening

De Overlegtafel Energievoorziening (OTE) organiseert een bijeenkomst over de inzichten die de OTE in de afgelopen periode heeft opgedaan over vraagstukken die relevant zijn voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De OTE heeft hierover in het afgelopen half jaar een drietal rapporten gepubliceerd:

 

  • Afwegingskader ‘verzwaren tenzij’
  • Belemmeringen in nettarieven
  • Marktdesign Elektriciteitsvoorziening

Tijdens de bijeenkomst lichten de opstellers van deze rapporten hun bevindingen en conclusies in een aantal interactieve sessies nader toe en kunt u hierover met hen en de andere deelnemers van gedachten wisselen. Ook neemt de OTE u mee in de onderwerpen waarop de OTE zich momenteel richt; financiële sturingsmogelijkheden, hybridisering van het energiesysteem en data in het energiesysteem. 

Klik hier voor de uitnodiging.

Aanmelden kan via communicatie@netbeheernederland.nl.

 

1 juni 2018 - Nederland Waterstofland

De conferentie is bedoeld voor beleidsmakers van gemeenten, provincies en rijksoverheid en strategen van bedrijven, politieke partijen en natuur- en milieuorganisaties die een rol kunnen spelen in de toepassing van groene waterstof. De conferentie zal plaatsvinden bij VNO/NCW in de Malietoren in Den Haag. Minister Wiebes heeft toegezegd aanwezig te zijn tijdens het congres. 

Klik hier voor meer informatie en om aan te melden.

 

14 juni 2018 - CO2 Conferentie 2018

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. De plannen zijn ambitieus, hoe gaan we deze doelstelling halen? Op welke innovaties zal de industrie in moeten zetten en hoe gaat het verdienmodel er uit zien? Op de CO2 conferentie delen partijen hun visie op de CO2-reductie uitdagingen.

Relaties van Netbeheer Nederland ontvangen tot 1 juni € 75,00 korting o.v.v. code 75NET. Aanmelden kan via www.co2conferentie.nl.