Agenda

Titel

24 mei 2018 - Energy Tech Day

Evenement over de technologische ontwikkelingen op energiegebied. In één middag bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het centrale thema luidt: nieuwe technologieën & groeiende business kansen. Tijdens de interactieve parallelsessies wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 3 sectoren: gebouwde omgeving, duurzame industrie en transport. 

Relaties van Netbeheer Nederland krijgen tot  20 april 50 euro korting o.v.v. code NET50.

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

17 en 18 april 2018 - Slimme energietransitie 2018

Nederland staat voor een uitdaging om in 2020 een aandeel van 14 procent duurzame energie te hebben. Vanuit de overheid bestaat daarom al enkele jaren het beleidsplan (de energietransitie) om van fossiele brandstoffen over te stappen naar duurzame energie bronnen. Het oorspronkelijke uitgangspunt van het Klimaatakkoord is de doelstelling dat in 2050 de emissie van broeikasgassen 80 tot 95 % verlaagd is ten opzichte van 2015.

Met het regeerakkoord anno 2017 is de doelstelling om in 2030 49% emissiereductie te realiseren. Om dit doel te kunnen behalen worden er diverse maatregelen genomen. De industrie en energie sector spelen hierin een grote rol: wat zijn de verplichtingen, beperkingen en uitdagingen waar u mee te maken krijgt in uw dagelijkse werkzaamheden? Hoe kunt en moet u uw processen aanpassen in het kader van de Energietransitie? Bottom line: Welke stappen moet u zetten om compliant te zijn met de idealen en verplichtingen van de energietransitie?

Om u over deze zaken te informeren organiseert IIR Trainingen & Conferenties op 17 & 18 april de 2-daagse conferentie Slimme Energietransitie 2018. 

Relaties van Netbeheer Nederland ontvangen 20% korting op alle tickets met de kortingscode 70120NB. 

Klik hier voor meer informatie over dit event of om u aan te melden.