Sluiten  
X

Inloggen op het Ledennet van Netbeheer Nederland.
Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar secretariaat@netbeheernederland.nl


Uw wachtwoord vergeten? Wij sturen hem direct naar u op via e-mail. Mocht u na een paar minuten nog geen bericht van ons hebben ontvangen controleer uw junk e-mail.NL
EN
 • 'De Nederlandse energienetten behoren tot de meest betrouwbare ter wereld'
  Andre Jurjus,

  directeur Netbeheer Nederland

 • 'De netbeheerders staan voor een betaalbaar, duurzaam en toegankelijk energienet'
  Andre Jurjus,

  directeur Netbeheer Nederland

 • 'Netbeheerders werken samen met diverse partijen aan toekomstige energievoorziening'
  Marijn Artz,

  Manager Duurzaam & Energietransitie

 • 'Veilige en betrouwbare energievoorziening: niet vanzelf, wel vanzelfsprekend'
  Henk van Bruchem,

  Netbeheer Nederland

U bent hier: Home Smart grids

Smart grids

Op onderstaand kaartje staat een overzicht van alle smart grids proeftuinen waarbij de energie netbeheerders zijn betrokken samen met een groot aantal andere partijen. De verschillende rollen in de projecten zullen in de toekomst evolueren. De ervaringen die in de projecten worden opgedaan worden onderling uitgewisseld.
Smartgids Met dit elektriciteitsnet kunnen in Nieuw-West duurzame innovaties verder worden ontwikkeld en toegepast om te bepalen hoe, nu en in de toekomst, energie kan worden bespaard. In de beoogde proeftuin worden elektrische en thermische combinaties voor meerdere bedrijven en decentrale opwekkers op lokaal niveau mogelijk. Biogas rechtstreeks afzetten bij afnemers, geen opwerking tot groen Gas Buurkracht helpt bij energiebesparing door het proces te begeleiden, barrières weg te nemen en de buurt door afhaakmomenten heen te trekken. Op het eiland Texel bestaat reeds een groep van deze actieve betrokken die zich hebben georganiseerd in de coöperatie TexelEnergie. Hun doel is om hun energievoorziening in 2020 volledig zelfvoorzienend te laten zijn. Heijplaat Energieneutraal maken Geen informatie beschikbaar In het project Green Grid ontwikkelt en demonstreert een consortium van bedrijven (C4S, Wayland, Imtech, Royal Haskoning, BAM en LIME) een nieuw type smart grid. Dit is sterk gericht op de geïntegreerde aansturing van meerdere energievormen en bedrijfsstoffen binnen de tuinbouwsector. Het consortium stelt de komende maanden een masterplan op om Greenport Venlo zoveel mogelijk te verduurzamen. In Gorinchem komt een volledig elektrische woonwijk, waarvan de complete energievraag elektrisch is en de lokale opwekking door middel van zonnepanelen plaatsvindt. De elektriciteitsopslag wordt mogelijk nog aangevuld met lokale opwekking via een op biogas gestookte warmtekrachtkoppeling. Het opladen van elektrische voertuigen en ruimteverwarming via elektrische warmtepompen vergen flexibiliteit van het netwerk om de piekbelasting te verlagen. De Houthaven dient hierbij als voorbeeldproject voor de ambitie om vanaf 1 januari 2015 in Amsterdam overal 100% klimaatneutraal te gaan bouwen Kenmerk van het project is een sterke benadering van horizontale integratie: gas en elektriciteit worden ontwikkeld tot één integrale energiedienst. Op eiland Tholen in Zeeland is het pilot project ‘Net van de Toekomst’ operationeel met als doel ervaring op te doen met het op afstand bedienen en monitoren van MV schakelinstallaties in distributiestations. In geval van een storing kan een fout veel sneller gelokaliseerd en geïsoleerd worden. Het gezonde deel van het net blijft gewoon van spanning voorzien. Voordelen zijn dat storingsminuten worden gereduceerd, de veiligheid wordt verhoogd en een tijdsbesparing bij onderhoudswerkzaamheden wordt gerealiseerd. Tijdens het symposium gaan we in gesprek om ervaringen te delen en verder te denken over de (draadloze) communicatiemogelijkheden voor het bedienen en monitoren van het net van de toekomst. Een samenwerking van Eaton en Delta Netwerkbedrijf. De groene energieproductie beter op de energievraag af te stemmen Duurzaam opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal gebruiken door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen Omdat consumentengedrag hierbij de sleutel, maar ook de moeilijkst te beïnvloeden factor is, heeft het proeftuinproject tot doel om in een realistische praktijkomgeving leerervaringen op te doen over technische, economische en sociale mogelijkheden om een flexibel en duurzaam energieverbruik te realiseren bij consumenten. Omdat consumentengedrag hierbij de sleutel, maar ook de moeilijkst te beïnvloeden factor is, heeft het proeftuinproject tot doel om in een realistische praktijkomgeving leerervaringen op te doen over technische, economische en sociale mogelijkheden om een flexibel en duurzaam energieverbruik te realiseren bij consumenten. LiveLab is een leer- en testomgeving om kennis en ervaring op te doen met alle aspecten van het digitaliseren van het bestaande middenspanningsnet. Flexible Use of Local Heat Vergroten aanbod noodvermogen en ervaring op doen met aggregators. Aantonen dat Power to Gas op kleine schaal mogelijk is, inzicht verkrijgen in gaskwaliteit van gas uit een dergelijke installatie, de moduleerbaarheid van een P2G-systeem onderzoeken, de ontwikkeling van P2G i.h.a. stimuleren. Doel is dat klanten van PMCTTP in staat worden gesteld om van één van de slimme energiediensten zoals die binnen PowerMatching City zijn ontwikkeld gebruik te kunnen maken. Het gaat hierbij om de ‘slim kosten besparen’ en de ‘aangenaam samen duurzaam’ community-dienst. Het project DC=DeCent draagt bij aan het verder opbouwen van kennis over deze technologie en biedt, dankzij concrete ervaringen, inzicht in de maatschappelijke haalbaarheid van de realisatie van gelijkspanningsnetten in Nederland en daarbuiten. In dit project wordt opnderzocht of logische allocatie een geschikt middel is om schaalgrootte te creëren zodat vele kleine gebruikers tot één grote gecombineerd kunnen worden. Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van dynamisch drukmanagement, verifieren in hoeverre praktijk overeenkomt met theorie. Energie vraagsturing mogelijk maken door gebruik van slimme toepassingen (powermatcher) Het project 'Smart grid: rendement voor iedereen' heeft als doel het ontwikkelen, testen en realiseren van dienstverleningsconcepten in de smart grid-wijken Lombok in Utrecht en Nieuwland in Amersfoort (bestaande bouw). Het project 'Smart grid: rendement voor iedereen' heeft als doel het ontwikkelen, testen en realiseren van dienstverleningsconcepten in de smart grid-wijken Lombok in Utrecht en Nieuwland in Amersfoort (bestaande bouw). Realisatie van een compact opslagstation op wijkniveau waarbij de volgende doelstellingen tegelijkertijd gerealiseerd worden: 1. Optimaliseren lokale netuitnutting 2. Handhaven lokale systeembalans 3. Verhogen betrouwbaarheid Geen informatie beschikbaar De slimme apparaten zorgen samen met een slim energiesysteem ervoor dat de binnen de wijk opgewekte (zonne-)energie zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt. Eneco onderzoekt de mogelijkheid van een onderlinge warmtehandel tussen tuinders in B3-Hoek. De ontwikkeling van een virtuele en fysieke infrastructuur voor warmtedistributie moet een toekomstig vermogenstekort opvangen. Geen informatie beschikbaar

Laatste nieuws

Feed

Energeia-column André Jurjus over kostenverdeling

Woensdag 3 mei publiceerde Energeia een column van André Jurjus over de vraag hoe we de kosten van de energietransitie eerlijk kunnen verdelen.

Ga verder

NetbeheerNL op Twitter

Volg ons

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je hier in:

Server fout, probeer het later opnieuw
Uw inschrijving is verwerkt.© 2017 | www.netbeheernederland.nl | disclaimer | toelichting cookies