Sluiten  
X

Inloggen op het Ledennet van Netbeheer Nederland.
Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar secretariaat@netbeheernederland.nl


Uw wachtwoord vergeten? Wij sturen hem direct naar u op via e-mail. Mocht u na een paar minuten nog geen bericht van ons hebben ontvangen controleer uw junk e-mail.NL
EN
 • 'De Nederlandse energienetten behoren tot de meest betrouwbare ter wereld'
  Andre Jurjus,

  directeur Netbeheer Nederland

 • 'De netbeheerders staan voor een betaalbaar, duurzaam en toegankelijk energienet'
  Andre Jurjus,

  directeur Netbeheer Nederland

 • 'Netbeheerders werken samen met diverse partijen aan toekomstige energievoorziening'
  Marijn Artz,

  Manager Duurzaam & Energietransitie

 • 'Veilige en betrouwbare energievoorziening: niet vanzelf, wel vanzelfsprekend'
  Henk van Bruchem,

  Netbeheer Nederland

U bent hier: HomePublicaties Consultaties

Consultaties

De Europese Verordeningen Elektriciteit beschrijven de regels die gelden of gaan gelden voor de Europese Elektriciteitsmarkt. In totaal zullen er 8 Verordeningen vastgesteld worden die het functioneren van de Europese elektriciteitsmarkt zullen reguleren. De regels gaan bijvoorbeeld over:

 • - hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren
 • - hoe de Europese netbeheerders het net stabiel dienen te houden
 • - aan welke eisen productie-installaties dienen te voldoen.

De Verordeningen stellen veelal kaders die nationaal en internationaal verder uitgewerkt dienen te worden. Bij het uitwerken van de kaders dienen volgens de Verordeningen ook de belanghebbenden geraadpleegd te worden. Op deze pagina publiceert Netbeheer Nederland informatie over actuele consultaties die nationaal of Europees worden gehouden over het uitwerken van de Europese Verordeningen Elektriciteit.

Elke uitwerking zal in Nederland uiteindelijk middels een besluit van de ACM tot formele regelgeving worden verheven. Daarover organiseert de ACM haar eigen consultaties. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van de ACM.  

9 februari 2017 - Consultatie van het voorstel voor allocatieregels onder de GL FCA.

Op 26 september is Verordening 2016/1719 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn van kracht geworden. Deze verordening verplicht TSO’s gezamenlijk een voorstel te doen voor geharmoniseerde allocatieregels voor langetermijn transmissierechten. De ENTSO-E heeft een eerste ontwerp van dit voorstel opgesteld en roept alle belanghebbenden op hun visie op dit ontwerp te geven. Tot 17 februari ligt het ontwerpvoorstel ter inzage en kunnen reacties gegeven worden.

Meer informatie over het voorstel en de wijze van reageren zijn te vinden op de webpagina van ENTSO-E.

9 februari 2017 - Consultatie voorstel voor het regionale ontwerp voor lange termijn transmissierechten in de Kanaalregio

Op 26 september is Verordening 2016/1719 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn van kracht geworden.  Deze verordening verplicht in artikel 31 de TSO's in elke capaciteitsberek­ningsregio waarin langetermijnrechten betreffende transmissie bestaan een voorstel te ontwikkelen voor het ontwerp van desbetreffende regionale transmissierechten. TenneT, Nemo Link, Elia, BritNed, RTE en National Grid Interconnectors hebben een ontwerp opgesteld voor het voorstel van de Kanaalregio. Dit voorstel wordt nu publiekelijk geconsulteerd. Alle belanghebbenden worden uitgenodigd hun visie op het ontwerpvoorstel te geven. Dit kan van 8 februari tot 8 maart.

Meer informatie over deze consultatie en over de wijze van reageren is beschikbaar op de webpagina van ENTSO-E.

16 januari 2017 - Europese Verordening tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen

Ingevolge artikel 10 van de komende Europese Verordening tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen heeft ACER de opdracht een stakeholder committee (ESC) samen te stellen. In dit ESC kunnen belanghebbenden betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van deze verordening. Elke partij die in deelname aan deze ESC is geïnteresseerd kan die interesse kenbaar maken aan ACER. Zie voor details onderstaande oproep van ACER.

ACER Infoflash 12 January 2017
The Agency calls on EU associations involved in the Electricity sector to express their interest to participate in the System Operation European Stakeholder Committee 

Today, the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), in close collaboration with the European Network of Transmission System Operators for electricity (ENTSO-E), launched a call for interest to all interested stakeholders to participate in the System Operation European Stakeholder Committee (the SO ESC). This is the third ESC to be set up with the aim of ensuring effective engagement of stakeholders in network code implementation.

All European associations interested in participating are invited to express their interest to electricity@acer.europa.eu by no later than 9 February 2017.

The Agency will consider all the expressions of interest received by the above deadline and will thereafter decide on the composition of the SO ESC. The aim is to schedule the first SO ESC meeting on 14 March 2017 in Brussels.


Laatste nieuws

Geen resultaat

NetbeheerNL op Twitter

Volg ons

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je hier in:

Server fout, probeer het later opnieuw
Uw inschrijving is verwerkt.© 2017 | www.netbeheernederland.nl | disclaimer | toelichting cookies