Consultaties

Titel

De Europese Verordeningen Elektriciteit beschrijven de regels die gelden of gaan gelden voor de Europese Elektriciteitsmarkt. In totaal zullen er 8 Verordeningen vastgesteld worden die het functioneren van de Europese elektriciteitsmarkt zullen reguleren. De regels gaan bijvoorbeeld over:

  • hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren
  • hoe de Europese netbeheerders het net stabiel dienen te houden
  • aan welke eisen productie-installaties dienen te voldoen.

De Verordeningen stellen veelal kaders die nationaal en internationaal verder uitgewerkt dienen te worden. Bij het uitwerken van de kaders dienen volgens de Verordeningen ook de belanghebbenden geraadpleegd te worden. Op deze pagina publiceert Netbeheer Nederland informatie over actuele consultaties die nationaal of Europees worden gehouden over het uitwerken van de Europese Verordeningen Elektriciteit.

Elke uitwerking zal in Nederland uiteindelijk middels een besluit van de ACM tot formele regelgeving worden verheven. Daarover organiseert de ACM haar eigen consultaties. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van de ACM.  

27 juni 2017 - consultatie ontwerp voor de methodologie ter invulling van artikel 20 van de CAMC

ENTSO-E is een consultatie gestart voor het ontwerp voor de methodologie ter invulling van artikel 20 van de CAMC. Op de consulatie kan tot 31 juli 2017 gereageerd worden. Meer informatie over de methodologie en de wijze van reageren is te vinden op de website van de ENTSO-E.

27 juli 2017 - consultatie Shadow Allocation Rules van 2018

De Joint Allocation Office is vrijdag 23/6 namens de TSO’s een publieke consulatie gestart over het ontwerp voor de Shadow Allocation Rules van 2018. Het ontwerp hiervan is te vinden op de website van de JAO.
Op deze pagina is tevens het mailadres te vinden waar reacties naar toegestuurd kunnen worden. Er kan gereageerd worden tot en met 21 juli. 

20 juni 2017 consulatie van het ontwerp voor de methodologie ter invulling van artikel 31 van de GL FCA en artikel 20, tweede lid, van de CACM

De ENTSO-E is vorige week een tweetal consultaties gestart. Het betreft een consulatie van het ontwerp voor de methodologie ter invulling van artikel 31 van de GL FCA en artikel 20, tweede lid, van de CACM.
Meer informatie over de consulatie en de wijze van reageren is te vinden op respectievelijk 
https://consultations.entsoe.eu/markets/capacity-calculation-region-hansa-proposal-ltr/ 
en
https://consultations.entsoe.eu/markets/capacity-calculation-region-hansa/