Sluiten  
X

Inloggen op het Ledennet van Netbeheer Nederland.
Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar secretariaat@netbeheernederland.nl


Uw wachtwoord vergeten? Wij sturen hem direct naar u op via e-mail. Mocht u na een paar minuten nog geen bericht van ons hebben ontvangen controleer uw junk e-mail.NL
EN
 • 'De Nederlandse energienetten behoren tot de meest betrouwbare ter wereld'
  Andre Jurjus,

  directeur Netbeheer Nederland

 • 'De netbeheerders staan voor een betaalbaar, duurzaam en toegankelijk energienet'
  Andre Jurjus,

  directeur Netbeheer Nederland

 • 'Netbeheerders werken samen met diverse partijen aan toekomstige energievoorziening'
  Marijn Artz,

  Manager Duurzaam & Energietransitie

 • 'Veilige en betrouwbare energievoorziening: niet vanzelf, wel vanzelfsprekend'
  Henk van Bruchem,

  Netbeheer Nederland

U bent hier: HomeWie zijn wij? Brancheorganisatie

Brancheorganisatie

Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbedrijven.Om uitvoering te geven aan haar missie, bevordert Netbeheer Nederland de samenwerking tussen netbeheerders en zet zij zich in voor een optimale behartiging van hun belangen bij de overheid, politiek en bij overige stakeholders. Netbeheer Nederland gebruikt daarbij haar ‘externe voelsprieten’ en vraagt zich voortdurend af wat haar leden, de politiek, overheid en overige maatschappelijke stakeholders bezighoudt.

Toekomstig energiesysteem
Voor de netbeheerders is de transitie naar het energiesysteem van de toekomst een leidend thema. 
De energie-infrastructuur (elektriciteit, gas en warmte/koude) van de netbeheerders (TSO en DSO) vormt de spil van het energiesysteem. De veranderingen hebben een grote impact op het energiesysteem. Dat moet zo zijn ingericht dat het een duurzame energievoorziening en de transitie daarnaartoe mogelijk maakt. De nu geldende marktuitgangspunten zullen daarbij moeten worden herijkt.

Het is van belang dat beleid, wetgeving en regulering voldoende ruimte geven aan de netbeheerders om zelf en in samenspel met alle stakeholders te ontdekken welke effecten de verduurzaming van de energievoorziening heeft op het systeem en te experimenteren met oplossingen voor eventuele knelpunten. EU-beleid kan grote invloed uitoefenen op de snelheid van de energietransitie, bijvoorbeeld door het afspreken van bindende doelstellingen op het gebied van CO2, duurzame energie of energie-efficiëntie. De relatief neutrale positie van netbeheerders maakt dat zij in staat zijn de noodzakelijke samenwerking tussen al die maatschappelijke partijen, die met elkaar de toekomst van de energievoorziening bepalen, actief te stimuleren en te faciliteren.

Marktfacilitering
De marktfacilitering door de netbeheerders heeft een centrale functie in het energiesysteem van de toekomst en dit thema sluit dan ook nauw aan bij het thema ‘Toekomstig energiesysteem’. De veranderingen in het energiesysteem zullen consequenties hebben voor de ICT-systemen die door EDSN worden beheerd en onderhouden. Zo moet er onder meer worden nagedacht over het bijdragen aan oplossingen van congestiemanagement, het faciliteren van meerdere leveranciers op een aansluiting, het faciliteren van de digitalisering van huishoudens en het faciliteren van nieuwe rollen, zoals die van de aggregator, in het toekomstige energiesysteem. Ook allerhande vormen van open data zijn hierbij van belang om nieuwe diensten en producten mogelijk te maken. In Europees verband wordt eveneens bekeken hoe deze ontwikkelingen aangejaagd kunnen worden. Dit gebeurt in expertgroepen en door uitwisseling binnen onze Europese koepels. Netbeheer Nederland streeft ernaar om met de relevante stakeholders een gezamenlijke visie op marktfacilitering op te stellen.

Veiligheid en vitale infrastructuur
Veiligheid van de energienetwerken staat bij Netbeheer Nederland hoog in het vaandel. We leven namelijk in een samenleving waar “fouten en ongelukken” tot stevige maatschappelijke discussie kunnen leiden. Zeker vanwege het feit de energienetwerken verouderen mag er niet van worden uitgegaan dat de veiligheid van deze netwerken een vanzelfsprekendheid is. Ook in het kader van toekomstig energiesysteem, waarin energienetwerken een onmisbare schakel vormen, zal het veiligheidsaspect de komende jaren onze aandacht vragen.

Daarnaast behoren deze netwerken tot de vitale infrastructuur van Nederland. Om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen zijn betrouwbaarheid en continuïteit van de energievoorziening van belang. Dit maatschappelijk belang van de vitale infrastructuur wordt in toenemende mate onderkend door de politiek en overheid, omdat de ‘externe’ bedreigingen van de vitale infrastructuur reëel zijn. Belangrijkste onderwerpen zijn in dit verband mogelijke aanvallen op de vitale infrastructuur en mogelijke overstromingen die de vitale infrastructuur raken. Op een aantal terreinen wordt door het kabinet momenteel beleid en wetgeving voorbereid, die de vitale infrastructuur moeten beschermen. Het gaat dan met name om de ruimtelijke (her)inrichting in stedelijk gebied en cybersecurity.

 

 

 

 


Laatste nieuws

Feed

Energeia-column André Jurjus over kostenverdeling

Woensdag 3 mei publiceerde Energeia een column van André Jurjus over de vraag hoe we de kosten van de energietransitie eerlijk kunnen verdelen.

Ga verder

NetbeheerNL op Twitter

Volg ons

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je hier in:

Server fout, probeer het later opnieuw
Uw inschrijving is verwerkt.© 2017 | www.netbeheernederland.nl | disclaimer | toelichting cookies