Sluiten  
X

Inloggen op het Ledennet van Netbeheer Nederland.
Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar secretariaat@netbeheernederland.nl


Uw wachtwoord vergeten? Wij sturen hem direct naar u op via e-mail. Mocht u na een paar minuten nog geen bericht van ons hebben ontvangen controleer uw junk e-mail.NL
EN
 • 'De Nederlandse energienetten behoren tot de meest betrouwbare ter wereld'
  Andre Jurjus,

  directeur Netbeheer Nederland

 • 'De netbeheerders staan voor een betaalbaar, duurzaam en toegankelijk energienet'
  Andre Jurjus,

  directeur Netbeheer Nederland

 • 'Netbeheerders werken samen met diverse partijen aan toekomstige energievoorziening'
  Marijn Artz,

  Manager Duurzaam & Energietransitie

 • 'Veilige en betrouwbare energievoorziening: niet vanzelf, wel vanzelfsprekend'
  Henk van Bruchem,

  Netbeheer Nederland

U bent hier: HomeBranchegegevens Energieverbruik en -kosten

Energieverbruik en -kosten

De energievoorziening gaat veranderen. De energiemarkten zijn sterk in beweging en dat leidt tot onzekerheden. De energiesector staat voor de uitdaging te zoeken naar oplossingen die zorgen voor een duurzaam, betaalbaar en onverminderd robuust energiesysteem. Dat kan alleen in samenwerking met burgers, bedrijven en overheid. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren laten zien dat het energiesysteem onmiskenbaar verduurzaamt.

Energieverbruik
Zowel bij huishoudens als bij bedrijven is een stabilisatie van het energieverbruik of zelfs een daling ingezet. Het huishoudelijk elektriciteitsverbruik is met 3495 kWh over zijn hoogtepunt heen. Ook bij bedrijven neemt het elektriciteitsverbruik niet toe, ondanks toenemend dataverkeer en andere toepassingen in de dienstensector. De daling van het aardgasverbruik bij huishoudens zet zich voort van ongeveer 1900 m3 in 1995 naar 1340 m3 in 2012. Het brandstofverbruik in de industrie is ook gedaald, hier is de groei natuurlijk ook getemperd door de economische stagnatie. De Nederlandse energievoorziening heeft de afgelopen jaren een onverminderd hoge betrouwbaarheid laten zien.

Energieakkoord
De trends in het energieverbruik zijn een duidelijke voortzetting van wat in voorgaande jaren is ingezet. Met het in SER-verband gesloten energieakkoord voor duurzame groei is in het energiebeleid en belangrijke doorbraak gekomen. Het omvat een groot aantal acties op het gebied van energiebesparing, hernieuwbare energieproductie, stimulering van investeringen en werkgelegenheid. Een grotere verandering is wellicht nog wel de consensus waarmee uiteenlopende belanghebbenden tot deze acties hebben besloten. Maatregelen op het terreik van elektriciteit spelen een prominentere rol. Het akkoord legt vast hoe een aandeel van 14% hernieuwbare energie in 2020 bereikt gaat worden met wind op land, wind op zee, meestoken van biomassa en andere opties. Tevens is vastgelegd hoe het tempo van energiebesparing verhoogt wordt van 1% naar 1,5 % per jaar. Het akkoord speelt ook in op maatschappelijke trends als lokale initiatieven en de behoefte aan stabiliteit in energiebeleid.

Energiebesparing
In de samenleving is toenemende aandacht voor energiebesparing te zien. Bij Nederlandse consumenten neemt de interesse en het inzicht in energieverbruik toe. De slimme meter en het indicatief energielabel voor elk huishouden helpen daarbij. Nieuwbouwwoningen, auto's en elektrische apparaten worden steeds zuiniger: zuinig is "in". Maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaren, bouwbedrijven, gemeenten en energiebedrijven zijn steeds actiever om energiebesparing te stimuleren. De markt speelt er op in met besparingsproducten, tools en apps. Naast het milieumotief en betaalbaarheid is ook maatschappelijke verantwoordelijkheid en energie-onafhankelijkheid steeds meer een argument voor burgers om te besparen.

Energietarieven
De Nederlandse energietarieven behoren - exclusief belastingen - tot de lagere in Europa. Maar inclusief belastingen is energie in Nederland relatief duur. De netbeheerders werken in een gereguleerde markt. Dat wil zeggen dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezicht houdt op de netbeheerders en maximum transport- en aansluittarieven vaststelt. De ACM legt de methode van regulering vast voor ten minste 3 en ten hoogste 5 jaar in zogenoemde methodebesluiten. De netbeheerders doen jaarlijks op basis van deze methodebesluiten een voorstel aan de ACM voor de tarieven voor de gereguleerde diensten. Deze tarieven hangen onder meer af van de kosten van de netbeheerder en het verwachte afzetvolume. De tarievenvoorstellen van de netbeheerders worden voorgelegd aan de ACM, die deze jaarlijks vaststelt in zogenoemde tarievenbesluiten. 
 
Waaruit bestaat de energierekening?
De energierekening bestaat uit drie delen: kosten voor transport, kosten voor levering en belastingen.
De tweedeling tussen levering en transport is gemaakt vanwege de liberalisering van de markt. In 2014 bedroeg de energierekening voor een huishouden met een gemiddeld verbruik 1.790 euro. Volgens de consumentenbond bestaat ongeveer een vijfde deel van dit bedrag uit de transportkosten (de kosten voor de netbeheerder. Het overige deel  bestaat uit de kosten voor de levering van energie en belastingen (energiebelasting en BTW).  Recente stijgingen zijn vooral het gevolg van een hogere leveringsprijs voor gas, een hoger netwerktarief voor elektriciteit en een hogere energiebelasting.


Laatste nieuws

Feed

Energeia-column André Jurjus over kostenverdeling

Woensdag 3 mei publiceerde Energeia een column van André Jurjus over de vraag hoe we de kosten van de energietransitie eerlijk kunnen verdelen.

Ga verder

NetbeheerNL op Twitter

Volg ons

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je hier in:

Server fout, probeer het later opnieuw
Uw inschrijving is verwerkt.© 2017 | www.netbeheernederland.nl | disclaimer | toelichting cookies